Hårdpåsvetsning med rörtråd vanligast

När det gäller hårdpåsvetsning är rörtråd den absolut främsta och vanligaste svetsmetoden. Vi har ett mycket brett sortiment av rörtrådar för diverse applikationer.

Mer informationVisa mindre

Meltolit 707 FCW

Rutil rörtråd för svetsning av svårsvetsade stål och rostfritt mot kolstål. Sammanfogning och pål...

Meltolit 707 FCW-PW

Rutil rörtråd för svetsning av svårsvetsade stål och rostfritt mot kolstål. Sammanfogning och pål...

Meltolit 707 MCW

Metallpulverfylld rörtråd för svetsning av svårsvetsade stål och rostfritt mot kolstål. Sammanfog...

Meltolit 707 FCW-OA

Speciell självskyddande gaslös rörtråd för svetsning av svårsvetsade stål och rostfritt mot kolst...

DURMAT FD 240K

DURMAT FD 240K Austenitisk rörtråd med hög Mn-halt som används speciellt till att reparera likar...

DURMAT FD 250K

DURMAT FD 250K Rutil rörtråd av Mn-Cr typ som används både som bufferttråd före hårdsvetsning oc...

DURMAT FD 295 HY

DURMAT FD 295 HY Svetsgods av rostfri austenitisk typ med speciella legeringsämnen som bla cobol...

Meltolit 730

Meltolit 730 Rörtråd för påsvetsning av hjulbanor, rälskorsningar, rälskopplingar, hjul och andr...

Meltolit 746

Sömlös förkopprad rörtråd för ytbeläggning av delar utsatta för slag, tryck och medel nötning vid...

Meltolit 760

Meltolit 760 Meltolit 760 är en metallpulverfylld sömlös rörtråd för allround ytbeläggning där a...

Meltolit 760 MCW-PW

Meltolit 760 MCW-PW är en metallpulverfylld sömlös förkopprad rörtråd för semi-automatisk och aut...

Meltolit 760 FCW-PW

Meltolit 760 FCW-PW är en fluxfylld, gasskyddad, slaggande rörtråd för semi-automatisk och automa...

Meltolit 765

Meltolit 765 is a metal cored seamless hardfacing wire for components that require protection aga...

DURMAT FD 495

DURMAT FD 495 Rörtråd med rostfritt svetsgods med FeCrCoMo-legering. Högt slitageskydd vid förhö...

DURMAT FD 580

DURMAT FD 580 Medelhård rörtråd för påsvetning för ytbeläggningar. Beständig mot abrasivt slitag...

DURMAT FD 600

DURMAT FD 600 DURMAT® FD 600 är en flussfylld rörtråd som ger ett CrMoV-legrat svetsgods för sem...

DURMAT FD 600 TIC

DURMAT FD 600 TIC Flussfylld rörtråd innehållande titankarbider och används där en kombination a...

DURMAT FD 601

DURMAT FD 601 DURMAT FD 601 är en flussfylld rörtråd för  hårdpåläggning där svetsgodset ger en ...

DURMAT FD 609

DURMAT FD 609 Flussfylld rörtråd med hög kromhalt där svetsgodset får högt motstånd mot slag och...

Meltolit 672

672 är en sömlös metallpulverfylld rörtråd för hårdbeläggningskomponenter som utsätts för abrasiv...

DURMAT FD 42

Fluxfylld rörtråd för delar utsatta för abrasion i kombination med korrosion. Kan svetsas med ett...

DURMAT FD 51

DURMAT FD 51 Nb-Cr legerad rörtråd för påsvetsning på arbetsstycken utsatta för kraftigt nötande...

Meltolit 655 OA

Meltolit 655 OA är en tråd för självskyddad rörtråd för ytbeläggning. Svetsgodset blir ett högt k...

DURMAT FD 55

DURMAT FD 55 Flussfylld rörtråd där du får ett rostfritt svetsgods bestående av en hög krom- och...

DURMAT FD 55Mo

DURMAT FD 55Mo Flussfylld rörtråd där du får ett rostfritt svetsgods bestående av en hög krom- o...

DURMAT FD 59 L

DURMAT FD 59 L Rörtråd med högt innehåll av kromkarbider. Kan användas vid hög abrasion och korr...

DURMAT FD 60

Rörtråd för extremet nötande slitage. Svetsgodset ha en ledeburitisk struktur med olika sorters v...

DURMAT FD 61

DURMAT FD 61 DURMAT FD 61 är en rörtråd för extremt abrasivt slitage. Svetsgodset får en ledburi...

DURMAT FD 62

DURMAT FD 62 DURMAT FD 62 är en rörtråd med hög kol och kromhalt speciellt för påläggning av del...

DURMAT FD 64

DURMAT FD 64 DURMAT FD 64 är en C-Cr-B -legerad flussfylld rörtråd resistent mot kraftig mineral...

DURMAT FD 65

DURMAT FD 65 är en  rörtråd resistent mot kraftig abrasion vid förhöjda temperaturer upp till 600...

DURMAT FD 75

DURMAT FD 75 Rörtråd för extremt abrasivt slitage med en blandning av komplexa karbider. För pål...

DURMAT FD 78

DURMAT FD 78 C-Cr-V-Nb-legerad flussfylld rörtråd där påsvetsning mot extrem nötning krävs. Svet...

DURMAT FD 79

DURMAT FD 79 Flussfylld rörtråd med höga halter av krom-, vanadium- och niobkarbider. Hög motstå...

DURMAT FD 720

DURMAT FD 720 Låglegerad föuxfylld rörtråd som används för delar utsatta för slag, metall mot me...

DURMAT FD 723

DURMAT FD 723 C-Cr-B legerad rörtråd med en martesitisk karbidstruktur och svetsgodset är fyllt ...

DURMAT FD 733

DURMAT FD 733 Flussfylld rörtråd innehållande extremt hårda kromkarbider och niobkarbider inbaka...

Meltolit 6739

För gasskyddad eller självskyddad ytbeläggning där svetsgodset innehåller komplexa karbider som ä...

DURMAT FD 739

DURMAT FD 739 Järnbaserad flussfylld rörtråd innehållande komplexa karbider som är mer finmalda ...

DURMAT FD WZ 55

DURMAT FD WZ 55 Lufthärdande och slitagebeständig legering för verktygsstål utsatta för slag och...

DURMAT FD WZ 59

DURMAT FD WZ 59 Rörtråd för reparation och tillverkning av kalla och varma verktygsstål, stansar...

DURMAT NI-FD

DURMAT NI-FD Flussfylld rörtråd fylld med sammansmälta tungstenkarbider och en NiCrBSi-matris fö...

DURMAT OA

DURMAT OA Flussfylld rörtråd fylld med sammansmälta tungstenkarbider och en Fe-matris för extrem...

Meltolit Co1 MCW

Koboltlegerad hårdpåsvetselektrod för uppbyggnad på detaljer som utsätts för betydande korrosions...

Meltolit Co6 MCW

Värmebeständig koboltlegering för påsvetsning på detaljer som utsätts för kraftig korrosion, oxid...

Meltolit Co12 MCW

Kobolt-Cr-Volframlegerad hårdsvetselektrod med hög värmebeständighet och med utsäkta egenskaper m...

Meltolit Co21 MCW

Värmebeständig koboltlegering för påsvetsning av detaljer som utsätts för temperatuväxlingar. Bes...

Meltolit Co25 MCW

Koboltlegerad hårdpåsvetselektrod för uppbyggnad på detaljer som utsätts för betydande korrosions...

DUROLOY 520W

Svetsgods av CrCoMoTiAlW typ med nickelbas. Designad för gasskyddad svetsning med ren argon. Svet...

DUROLOY 521W

Svetsgods av CrCoMoTiAlW typ med nickelbas. Designad för gasskyddad svetsning med ren argon. Svet...

DUROLOY Co

DUROLOY CO can be applied by shielded arc welding, resulting in a heat and wear resistant hard fa...