Produktinformation

DURMAT FD 55Mo

Flussfylld rörtråd där du får ett rostfritt svetsgods bestående av en hög krom- och kolhalt med utmärkt motstånd mot abrasion och medium slag. Tråden kan användas när objektet utsätts för abrasion kombinerat med korrosion.

Den extra halten av 1.3 % Mo gör svetsgodset mer värmebeständigt jämfört med DURMAT FD 55.

Bäst resultat får man vid svetsning av två lager och en maximal tjocklek på 8mm svetsgods. Ytan kan inte bli värmebehandlad eller maskinbearbetad efter svetsning och vi rekommenderar att använda Meltolit 707 FCW eller DURMAT 200K som buffertlager.

Relaterade produkter