Tig-trådar för att svetsa titan

Vid svetsning av titan och titanlegeringar är tig-svetsning den allra vanligaste metoden. Nedan är våra tig-trådar för svetsning av titan. Vi levererar även flaggade tigstavar för flygindustri och annan industri med höga krav. Fråga oss om du vill veta mer om dessa.

Meltolit Titan grade 1

Tillsatsmaterial med den högsta renheten och för svetsning där extra hög hållfasthet och värmetål...

Meltolit Titan grade 2

Olegerad titan liknande grade 1 men med högre oxygenhalt. Kallas ofta arbetshästen av titanlegeri...

Meltolit Titan grade 5 (Ti6Al-4V)

Aluminium- och Vanadin-legerad titan. Titan grade 5 har höga mekaniska egenskaper för applikation...

Meltolit Titan grade 7 (Ti-0,2Pd)

Palladiumlegerad titan med samma fysiska och mekaniska egenskaper som grade 2 men är extremt korr...

Meltolit Titan grade 9 (Ti3Al-2,5V)

Grade 9 har medium styrka och faller mellan grade 4 och 5. Legeringen har dock utmärkt korrosions...

Meltolit Titan grade 12 (Ti0,8Ni0,3Mo)

Grade 12 utvecklades för att tillhandahålla förbättrad moptståndskraft mot sprickkorrosion vid hö...

Meltolit Titan grade 23 (Ti6Al-4VELI)

Liknar grade 5 men har lägre syre, kväve och järninnehåll. Den har dock en högre frakturseghet oc...