Skip to the content

MMA-Elektroder Rostfritt

Nedan är våra vanligaste elektroder för svetsning av rostfritt stål. Vi har även en del speciallegeringar så kontakta oss för mer information.

Klicka på rubriken på produkten för att se produktblad!

mma rostfritt

Meltolit 307 E

Rutil -basisk elektrod med högt utbyte ca 160% austenitisk rostfri legering med hög Mn-halt, för svetsning och påläggning av Mn stål (14%). För buffertlager vid hårdpåläggning, svårsvetsade material, påläggssvetsning och reparation av material som utsätts för slag. Lättanvänd, stabil ljusbåge, sprutfri självlossande slagg och spricksäkert gods.

Meltolit 308L E

Denna kvalitet är lämplig för MMA-svetsning i austenitiska rostfria stålkvaliteter som SS 2330, 2332 och 2352.

mma rostfritt

Meltolit 309MoL E

Lågkolhaltig krom/nickel/molybden legerad MMA-elektrod för artskilda stål, samt skarvning av rostfritt stål mot olegerade stål eller låglegerade stål.
Ger svetsgodset en förbättrad korrosionsbeständighet.

Meltolit 309LH E

Syntetisk elektrod för svetsning av olikartade material såsom rostfritt mot olegerat stål och buffertlager före hårdpåläggningsarbeten. Högt utbyte 160%.

mma rostfritt

Meltolit 310 E

Rostfri svetselektrod för eldhärdiga stål såsom SS 2361 samt kolstål mot 18/8 Cr Ni-stål eller motsvarande stålkvaliteter.

rostfria elektroder

Meltolit 312 E

Rutil-basisk elektrod för för svetsning av artskilda stål (rostfri mot svart material) och svårsvetsade verktygsstål, Mn stål, fjäderstål, skärstål. Utmärkt som buffertlager vid hårdpåläggning och för att bygga upp nedslitna kugghjul, reparationer av kolvstänger då den inte lämnar porer eller bränndiken och för bultutdragning.

rostfria elektroder

Meltolit 316L E

Lågkolhaltig rutil AC/DC-elektrod med austenitisk-rostfri syrafast legering. Beläggningen har mycket låg fuktupptagning. Mjuk övergång, minimalt med sprut som ger en utmärkt svetsfog och själv lossande slagg. För svetsning av Ni-Cr-Mo rostfria stål. Utmärkt för material från -120°C upp till 400°C inom kemisk-, petroleum-, livsmedelsindustri och fartygsbyggnation för att svetsa rör, tankar, värmeväxlare etc.

Meltolit 316LH E

Rostfri svetselektrod med högt utbyte(160%) för svetsning av austenitiska rostfria och syrafasta stålkvaliteter motvarande stålen SS2343, 2353 och liknande. Beläggningen har mycket låg fuktupptagning. Mjuk övergång, slät svetsfog, självlossande slagg. Utmärkt för material från -120ºC upp till 400ºC inom kemi, petrolium, raffinaderier, livsmedelsindustri och fartygsbyggnation för att svetsa rör, tankar, värmeväxlare etc.

Meltolit 316L VD

Lågkolhaltig rostfri svetselektrod för svetsning av austenitiska rostfria och syrafasta stålkvaliteter. Speciellt utformad för svetsning av tunnväggigt rörgods i de mest krävande vertikala och overhead lägen. Exceptionellt stabil båge, smältkontroll och återtändning. Rekommenderas även för rotsträngar samt stumsvetsning i alla materialtjocklekar.

Meltolit 317L E

Lågkolhaltig austenitisk rostfri legering med förhöjd Mo-halt för svetsning av syrafasta rostfria stål med ökade krav på korrosionsbeständighet. Används inom kemisk- industri,
petroleum, raffinaderier, och pappersindustri för svetsning av rör, tankar, värmeväxlare etc.

Meltolit 318 E

Rutil-basisk rostfri elektrod för svetsning av austenitiska rostfria och syrafasta stålkvaliteter motvarande stålen SS2343, 2353 och liknande. Utmärkt för material från -120°C upp till 400°C. Bra korrosionsbeständighet och används inom petrokemi och marina applikationer.

Meltolit 347 E

Rostfri rutil-basisk elektrod med niobstabilisering för svetsning av rostfria stål innehållande 16-21 Cr och 8-13 Ni som utsätts för högre temperaturer och även för ytbeläggning/cladding där värmetålighet krävs. Fina strängar, lättslaggad, mycket god genomträngning och produktivitet.

Meltolit 253 E

Basisk elektrod med en austenitisk krom-nickellegering med mycket bra motståndskraft mot oxidation och förbränningsgaser upp emot 1000°C. Används i ett brett spektrum av applikationer med höga temperaturer såsom ugnar, utrustning för värmebehandling och kemiska installationer. Stabil genomträngning och bra svetsegenskaper.

Meltolit 383 E

Rostfri rutil-basisk elektrod av helaustenitisk extra kolhaltig legering för svetsning i ex petrokemisk industri där högre förekomster av syrakoncentrationer förekommer.

Meltolit 385 E (904L)

Elektrod för svetsning av helaustenitiska rostfria stål med låg kolhalt. Ger ett mycket gott  korrosionsskydd i syramiljöer. Typiska applikation: Tankar, rörsystem, gjutpumpar, ventiler och andra komponenter som används för gödnings-, fosfor-, sulfat- och ättiksyratillverkning. Även i vissa offshoreapplikationer.  

Meltolit 410 E

Elektrod för svetsning av martenitiska och ferritiska stål av 13 % Cr –typ som 410, 420, 403, 405 eller 416. Används för påläggning där skydd mot svavelgaser upp till 900°C, ånga, erosion och abrasion är nödvändigt. Legeringen har en högre hårdhet och används med fördel i ventilsäten för ett ökat skydd mot kallsvetsning av ytor som gnids samman. Typiska applikationer: Ugnsdelar, turbindelar, gjutna ventiler, rörsystem i raffinaderier etc.

Meltolit 410NiMo E

Elektrod för svetsning av martenitiska och ferritiska stål av 13%Cr 4%Ni 0,5%Mo–typ som 410NiMo. Används för påläggning där skydd mot korrosion, vattenånga och kavitation.
Typiska applikationer: turbindelar, gjutna ventiler, rörsystem i raffinaderier, offshore.

duplex elektroder

Meltolit Duplex E

Lågkolhaltig rostfri svetselektrod för svetsning av ferritaustenitiska Duplex stål.

Meltolit Super-Duplex E

Lågkolhaltig rostfri svetselektrod för MMA-svetsning av Super-Duplexa stålkvaliteter.

Meltolit 2535 E

Basisk elektrod för sammanfogning och uppbyggnad av korrosions- och värmebeständiga höglegerade stål och gjutstål. Svetsgodset klarar driftstemperaturer upp till 1150°C och är resistent mot karbonisering, oxidering och reducerande gaser. Används i petrokemiska applikationer. EN ISO 3581-A: EZ 25 35 Nb B 22

Meltolit 2133 E

Basisk elektrod för sammanfogning och uppbyggnad av korrosions- och värmebeständiga höglegerade stål och gjutstål. Svetsgodset klarar driftstemperaturer upp till 1050°C och är resistent mot karbonisering, oxidering och reducerande gaser. Används i petrokemiska applikationer. EN ISO 3581-A: EZ 22 33 Nb B 22 (alloy 800)