Skip to the content

MMA-Elektroder Rostfritt

Nedan är våra vanligaste elektroder för svetsning av rostfritt stål. Vi har även en del speciallegeringar så kontakta oss för mer information.

Klicka på rubriken på produkten för att se produktblad!

mma rostfritt

Meltolit 307 E

Rutil -basisk elektrod med högt utbyte ca 160% austenitisk rostfri legering med hög Mn-halt, för svetsning och påläggning av Mn stål (14%). För buffertlager vid hårdpåläggning, svårsvetsade material, påläggssvetsning och reparation av material som utsätts för slag. Lättanvänd, stabil ljusbåge, sprutfri självlossande slagg och spricksäkert gods.

Meltolit 308L E

Denna kvalitet är lämplig för MMA-svetsning i austenitiska rostfria stålkvaliteter som SS 2330, 2332 och 2352.

mma rostfritt

Meltolit 309MoL E

Lågkolhaltig krom/nickel/molybden legerad MMA-elektrod för artskilda stål, samt skarvning av rostfritt stål mot olegerade stål eller låglegerade stål.
Ger svetsgodset en förbättrad korrosionsbeständighet.

Meltolit 309LH E

Syntetisk elektrod för svetsning av olikartade material såsom rostfritt mot olegerat stål och buffertlager före hårdpåläggningsarbeten. Högt utbyte 160%.

mma rostfritt

Meltolit 310 E

Rostfri svetselektrod för eldhärdiga stål såsom SS 2361 samt kolstål mot 18/8 Cr Ni-stål eller motsvarande stålkvaliteter.

rostfria elektroder

Meltolit 312 E

Rutil-basisk elektrod för för svetsning av artskilda stål (rostfri mot svart material) och svårsvetsade verktygsstål, Mn stål, fjäderstål, skärstål. Utmärkt som buffertlager vid hårdpåläggning och för att bygga upp nedslitna kugghjul, reparationer av kolvstänger då den inte lämnar porer eller bränndiken och för bultutdragning.

rostfria elektroder

Meltolit 316L E

Rostfri svetselektrod för svetsning av austenitiska rostfria och syrafasta stålkvaliteter motvarande stålen SS2343, 2353 och liknande. Beläggningen har mycket låg fuktupptagning. Mjuk övergång, slät svetsfog, självlossande slagg. Utmärkt för material från -120ºC upp till 400ºC inom kemi, petrolium, raffinaderier, livsmedelsindustri och fartygsbyggnation för att svetsa rör, tankar, värmeväxlare etc.

Meltolit 316LH E

Rostfri svetselektrod med högt utbyte(160%) för svetsning av austenitiska rostfria och syrafasta stålkvaliteter motvarande stålen SS2343, 2353 och liknande. Beläggningen har mycket låg fuktupptagning. Mjuk övergång, slät svetsfog, självlossande slagg. Utmärkt för material från -120ºC upp till 400ºC inom kemi, petrolium, raffinaderier, livsmedelsindustri och fartygsbyggnation för att svetsa rör, tankar, värmeväxlare etc.

Meltolit 316L VD E

Lågkolhaltig rostfri svetselektrod för svetsning av austenitiska rostfria och syrafasta stålkvaliteter motvarande stålen SS2343, 2353 och liknande. Speciellt utformad för vertical down svetsning.

Meltolit 253MA E

Basisk elektrod med en austenitisk krom-nickellegering med mycket bra motståndskraft mot oxidation och förbränningsgaser upp emot 1000°C. Används i ett brett spektrum av applikationer med höga temperaturer såsom ugnar, utrustning för värmebehandling och kemiska installationer. Stabil genomträngning och bra svetsegenskaper.

duplex elektroder

Meltolit Duplex E

Lågkolhaltig rostfri svetselektrod för svetsning av ferritaustenitiska Duplex stål.

Meltolit Super-Duplex E

Lågkolhaltig rostfri svetselektrod för MMA-svetsning av Super-Duplexa stålkvaliteter.