Produktinformation

Meltolit 730

Rörtråd för påsvetsning av hjulbanor, rälskorsningar, rälskopplingar, hjul och andra applikationer utsatta för tryck och slitage.

Ger fina svetsfogar, lite sprut och mjuk övergång.

Relaterade produkter