Skip to the content

TIG Rostfritt

Nedan är våra legeringar för tig-svetsning av rostfritt.

Fråga oss gärna om du vill veta mer.

Klicka på rubriken på produkten för att se produktblad!

svetsa rostfritt

Meltolit 307Si

Rostfritt material med hög seghet och sprickbeständighet, ex på rostfria manganstål, värmebeständiga stål, sammanfogningar mellan austenitiska stål och ferritiska stål.

Meltolit 308L

Denna kvalitet är lämplig för tig-svetsning i austenitiska rostfria stålkvaliteter som SS 2330, 2332 och 2352. Servicetemperaturer ligger mellan -196°C till 400°C.

svetsa rostfritt

Meltolit 308LSi

Denna kvalitet är lämplig för tig-svetsning i austenitiska rostfria stålkvaliteter som SS 2330, 2332 och 2352. Servicetemperaturer ligger mellan -196°C till 400°C. Förhöjd Si-halt för bättre flytbarhet.

Meltolit 308H

Denna kvalitet är lämplig för tig-svetsning i austenitiska rostfria stålkvaliteter som 304H, 321H, 347H. Har en förhöjd kolhalt för bättre värmeresistens.

svetsa rostfritt

Meltolit 309LSi

Tillsatsmaterial för tigsvetsning av olikartade stål och för beläggning av rostfritt stål på låglegerade stål och kolstål.
Ger god spricksäkerhet.

svetsa rostfritt

Meltolit 309LMo

Lågkolhaltig krom/nickel/molybden legerad tigtråd för svetsning av artskilda stål eller sammanfogning av rostfritt stål mot olegerat/låglegerat stål. Mo-halten ger svetsgodset en förbättrad korrosionsbeständighet.

svetsa rostfritt

Meltolit 310

Rostfri svetstråd för eldhärdiga stål såsom SS 2361 samt kolstål mot 18/8 Cr Ni-stål eller motsvarande stålkvaliteter.

Meltolit 253

Rostfri tigtråd för svetsning av extra värmehållfasta stål såsom 309(S30900), AVESTA 153MA(S30415) och AVESTA 253MA(S30815). Tråden har en skalningstemperatur på över 1000°C och är mycket motståndskraftig mot svavelattacker.  

svetsa rostfritt

Meltolit 312

Tigtråd för för svetsning av artskilda stål (rostfri mot svart material) och svårsvetsade verktygsstål, Mn stål, fjäderstål, skärstål. Utmärkt som buffertlager vid hårdpåläggning och för att bygga upp nedslitna kugghjul, reparationer av kolvstänger då den inte lämnar porer eller bränndiken och för bultutdragning.

Meltolit 316L

Rostfri svetstråd för tigsvetsning av austenitiska rostfria och syrafasta stålkvaliteter motvarande stålen SS2343, 2353 och liknande eller något lägre legerade och mot dessa svarande rostfria stål enligt andra normer.

svetsa rostfritt

Meltolit 316LSi

Rostfri svetstråd för tigsvetsning av austenitiska rostfria och syrafasta stålkvaliteter motvarande stålen SS2343, 2353 och liknande eller något lägre legerade och mot dessa svarande rostfria stål enligt andra normer. Förhöjd Si-halt för bättre flytbarhet.

Meltolit 316LMn

För svetsning av rostfria syrafasta stål där en austenitisk eller icke magnetiskt svetsgods efterfrågas. Till skillnad från standard 316L legering innehåller 316LMn ingen ferrit utan ger en helaustenitiskt svets som har bra skydd mot salpetersyra, nitrater, urea och havsmiljöer. 

Meltolit 316L-LF

Lågkolhaltig austenitisk rostfri legering med låg ferrithalt (max 4%). 316L-LF används i kryoteknisk industri. Används för att sammanfoga 201, 304, 304L, 316 och 316L material. 

Meltolit 317L

Lågkolhaltig austenitisk rostfri legering med förhöjd Mo-halt för svetsning av syrafasta rostfria stål med ökade krav på korrosionsbeständighet. Används inom kemisk- industri,
petroleum, raffinaderier, och pappersindustri för svetsning av rör, tankar, värmeväxlare etc.

svetsa rostfritt

Meltolit 318

En nioblegerad tigsvetstråd för svetsning av stålkvaliteter som SS 2347,2350 samt av Ti eller Nb syrafasta stål av 
19Cr 11 Ni 2,8Mo.

Meltolit 320LR

Används främst för svetsning av typ 20Cb-3 rostfria stål och är speciellt lämpad för rörsvetsning.   

svetsa rostfritt

Meltolit 347Si

Denna tigsvetstråd är speciellt lämplig för 321-stål typ SS2337 och 18/8-stål som skall utsättas för temperaturer mellan 400-850 C.

Meltolit 385 (904L)

Tigtråd för svetsning av helaustenitiska rostfria stål med låg kolhalt. Ger ett mycket gott  korrosionsskydd i syramiljöer. Typiska applikation: Tankar, rörsystem, gjutpumpar, ventiler och andra komponenter som används för gödnings-, fosfor-, sulfat- och ättiksyratillverkning. Även i vissa offshoreapplikationer.  

Meltolit 383

Rostfri legering för svetsning av Cu-legerade rostfria stål. Motståndskraftig mot korrosion, kavitation och stress korrosion i syra och alkaliska miljöer.

Meltolit 409

Tigsvetstråd för svetsning av ferritiska 12%Cr-stål som 409 eller 409Ti. Tillägget av Niob förbättrar korrosionsmotståndet och främjar en ferritisk mikrostruktur. För bäst resultat ska svetsningen ske med låg värmetillförsäl och rekommenderas inte för flersträngsapplikationer.

Meltolit 410

Tigtråd för svetsning av martenitiska och ferritiska stål av 13 % Cr –typ som 410, 420, 403, 405 eller 416. Används för påläggning där skydd mot svavelgaser upp till 900°C, ånga, erosion och abrasion är nödvändigt. Legeringen har en högre hårdhet och används med fördel i ventilsäten för ett ökat skydd mot kallsvetsning av ytor som gnids samman. Typiska applikationer: Ugnsdelar, turbindelar, gjutna ventiler, rörsystem i raffinaderier etc.

Meltolit 410NiMo

Tigtråd för svetsning av martenitiska och ferritiska stål av 13%Cr 4%Ni 0,5%Mo–typ som 410NiMo. Används för påläggning där skydd mot korrosion, vattenånga och kavitation.
Typiska applikationer: turbindelar, gjutna ventiler, rörsystem i raffinaderier, offshore.

Meltolit 420

Liknande 410-legering men med högre krom och kolhalt för påläggningsarbeten.

Meltolit 430LNb

Ferritisk rostfri legering med goda duktila egenskaper i värmebehandlat tillstånd. För svetsning av likartade legeringar , påläggning och trådsprutning. Finns med Niob och titanstabilisering för automotive industrin och avgasrörstillverkning.

Finns även med titanstabilisering.

Meltolit 630 (17/4-PH)

Tillsatsmaterial för svetsning av liknande legering såsom 17-4 och 17-7. Kan användas i svetsat utförande eller värmebehandlas för att uppnå högre hållfasthet. Mekaniska egenskaperna påverkas mycket av värmebehandling. Typiska applikationer: Hydrauliska komponenter, impellrar, pump axlar.

Meltolit Duplex (2209)

Lågkolhaltig rostfri tigsvetstråd för svetsning av ferritaustenitiska Duplex stål.

Meltolit Super-Duplex (25.9.4)

Lågkolhaltig rostfri svetstråd för tigsvetsning av Super-Duplexa stålkvaliteter.

Meltolit 16/5 Mo

För svetsning av korrosionsresistenta martenitisk-ferritiska rullade, smidda och gjutna stål av liknande komposition som 248SV och 1.4418. För uppbyggnad och reparation av gjutfel, tillverkning och reparation av propellrar, axlar och andra delar som används i vattenturbin- och pumptillverkning.