Produktinformation

DURMAT FD 62

DURMAT FD 62 är en rörtråd med hög kol och kromhalt speciellt för påläggning av delar utsatta för extremt mineralt nötande slitage. För bästa resultat ska man undvika att belägga delar utsatta för högt tryck och slag. FD 62 bör läggas på i maximalt 2 lager om max 10mm.

Innan påläggning på redan svetsad yta rekommenderas ett buffertlager med Meltolit 707 FCW eller DURMAT FD 200 K.

Speciella applikationer: Slitplåt, cementpumpar, muddringständer, tänder på avfallskrossar etc. Hårdhet 60-63 HRC.

Relaterade produkter