Produktinformation

Meltolit 655 OA är en tråd för självskyddad rörtråd för ytbeläggning. Svetsgodset blir ett högt krominnehållande gjutjärn med höga halter av primära kromkarbider i en seg austenitisk matris. Används för beläggning av delar som utsätts för extremt abrasivt slitage med moderat slagpåkänning. Applikationer: Delar utsatta för abrasivt slitage från sand, grus och mineraler. Krosskonor och mantlar, katalysatorrör och ventiler, slurryrör, pumpar, mudderverk, transportskruvar etc.

Relaterade produkter