Skip to the content

TERMISK SPRUTNING

Termisk sprutning innefattar förfaranden enligt vilka material för ytbeläggning upphettas till plastiskt eller smält tillstånd, i eller utanför sprutpistolen, och sedan kastas mot en förberedd yta.

​Termisk sprutning används vid nyproduktion samt vid reparation och underhåll. Det finns ett material och en termisk sprutmetod för varje ytkvalitet. Vid termisk sprutning beläggs en yta (substratet) med ett skikt av t ex metall, metallegeringar, självflussande legeringar, karbider, keramer eller polymer.

Tungstenkarbider & koboltlegeringar

Skiktet förbättrar detaljens egenskaper eller reparerar slitna, förstörda eller felbearbetade maskindelar.

Vi lagerför pulver för HVOF, flamsprutning, PTA och mycket mer där vi är särskilt starka på tungstenkarbider och koboltlegeringar.

För ytterligare information kontakta oss!