Produkter som fungerar som hjälpmedel vid lödning är tex våra Stop-off som förhindrar lod att krypa in i utrymmen där det inte är önskat. Det kan vara specifika toleranser eller tex ett kilspår som inte får fyllas med lod. Det kan också användas för att vägleda iväg lodet i speciella applikationer. Vanligt förekommande vid lödning i vacuum och skyddsgas men kan även nyttjas till flamlödning eller för maskering vid termisk sprutning.

Vår metallfria rengöringsduk är ett något som är väldigt användbar dels för mekanisk rengöring innan lödning som alltid rekommenderas men även efter lödning för att ta bort hårt sittande flussrester där det behövs.

Rengöringsduk

Metallfri rengöringsduk för rengöring av lödfogar innan lödning eller borttagning av flussres...

NICROBRAZ GREEN STOP-OFF

Stop-off förhindrar lod att krypa in i utrymmen där det inte är önskat. Det kan vara specifik...