Skip to the content

TIG Aluminium

Nedan är de vanligaste legeringarna för tig-svetsning av aluminium. Vi har även andra legeringar i vårt sortiment som ex. AlMg3Mn(5554), AlMg4,5MnZr(5087), Al99,5Ti(1450), Al99,7(1070) m.m.

Klicka på rubriken på produkten för att se produktblad!

aluminium tig

Meltolit AlSi5 (4043)

Kisellegerad svetstråd för tig-svetsning av en bred mängd aluminiumlegeringar. Används mycket till gjuten aluminium för både reparationer och sammanfogningar. Hög säkerhet mot sprickor.

aluminium tig

Meltolit AlSi12 (4047)

Likt Meltolit AlSi5 men för svetsning av aluminium innehållande mer än 7% kisel. Kan även lödas pga sin låga smälttemperatur och smala stelningsintervall. Högre flytbarhet än Meltolit AlSi5.

aluminium tig

Meltolit AlMg3 (5754)

Magnesiumlegerad svetstråd för svetsning av aluminium innehållande max. 3% magnesium. Används för olika typer av aluminiumkonstruktioner.

aluminium tig

Meltolit AlMg4,5Mn (5183)

Magnesiumlegerad svetstråd för Mg-Al-legeringar där hög brottgräns erfodras. saltvattenbeständig och används ofta till marina konstruktioner pga av detta.

aluminium tig

Meltolit AlMg5 (5356)

Likt Meltolit AlMg4,5Mn men med något lägre brottgräns. Spricksäker och saltvattenbeständig. Används till konstruktioner och sammanfogningar av olika aluminium och aluminiumlegeringar såsom motorblock, topplock, tankar och ramar etc.

aluminium tig

Meltolit Al99,5 (1050)

Ren aluminiumtråd för svetsning av olegerad aluminium. Används ofta för sin goda elektriska ledningsförmåga och är lämplig för kemisk- och livsmedelsindustri.