Skip to the content

TIG Aluminium

Nedan är våra legeringar för tig-svetsning i aluminium. 

Klicka på rubriken på produkten för att se produktblad!

aluminium tig

Meltolit Al99,5 (1050)

Ren aluminiumtråd för svetsning av olegerad aluminium. Används ofta för sin goda elektriska ledningsförmåga och är lämplig för kemisk- och livsmedelsindustri.

Meltolit Al99,7 (1070)

Ren aluminiumtråd för svetsning av olegerad aluminium. Används ofta för sin goda elektriska ledningsförmåga och är lämplig för kemisk- och livsmedelsindustri. Högre renhet än Al99,5

Meltolit Al99,5Ti (1450)

Ren aluminiumtråd för svetsning av olegerad aluminium. Används ofta för sin goda elektriska ledningsförmåga och är lämplig för kemisk- och livsmedelsindustri. Legerad med titan för kraftigare korrosionsskydd.

aluminium tig

Meltolit AlSi5 (4043)

Kisellegerad svetstråd för svetsning av en bred mängd aluminiumlegeringar. Används mycket till gjuten aluminium för både reparationer och sammanfogningar. Hög säkerhet mot sprickor.

aluminium tig

Meltolit AlSi12 (4047)

Likt Meltolit AlSi5 men för svetsning av aluminium innehållande mer än 7% kisel. Kan även lödas pga sin låga smälttemperatur och smala stelningsintervall. Högre flytbarhet än Meltolit AlSi5.

Meltolit 4145

Aluminiumlegering för svetsning och/eller lödning. Låg smälttemperatur och hög flytbarhet. Ger ett mycket sprickfritt gods när den används för aluminium av 2-serien, koppar-aluminium eller koppar-aluminium-kisel gjutgods.

aluminium tig

Meltolit AlMg3 (5754)

Magnesiumlegerad svetstråd för svetsning av aluminium innehållande max. 3% magnesium. Används för olika typer av aluminiumkonstruktioner.

Meltolit AlMg3Mn (5554)

Legeringen var ursprungligen utvecklad för att använda emot 5454 eftersom kombinationen av legeringarna ej blir känsligt för sprickor orsakade av stresskorrossion vid högre temperaturer.

aluminium tig

Meltolit AlMg4,5Mn (5183)

Magnesiumlegerad svetstråd för Mg-Al-legeringar där hög brottgräns erfordras. saltvattenbeständig och används ofta till marina konstruktioner pga av detta.

Meltolit AlMg4,5MnZr (5087)

Magnesiumlegerad svetstråd för Mg-Al-legeringar där hög brottgräns erfordras. saltvattenbeständig och används ofta till marina konstruktioner pga av detta. Zr-legerat för ökad bockning och korrosionsbeständighet.

aluminium tig

Meltolit AlMg5 (5356)

För svetsning av aluminium med högst 5% magnesium. Spricksäker och saltvattenbeständig. Används till konstruktioner och sammanfogningar av olika aluminium och aluminiumlegeringar såsom motorblock, topplock, tankar och ramar etc.

Meltolit AlMg5Mn (5556A)

För svetsning av aluminium med högst 5% magnesium. Spricksäker och saltvattenbeständig. Tillägget av titan ökar korrosionsbeständigheten och minskar risken för varmsprickor. Används för generella aluminiumkonstruktioner men även för militär industri.