Produktinformation

DURMAT FD 65 är en  rörtråd resistent mot kraftig abrasion vid förhöjda temperaturer upp till 600°C. Bäst resultat uppnås vid svetsning av två lager och en maximal tjocklek på 8mm svetsgods.

Svetsen kan inte maskinbearbetas eller värmebehandlas. Innan påläggning på redan svetsad yta rekommenderas ett buffertlager med Meltolit 707 FCW eller DURMAT 200K.

Speciella applikationer: Smältugnstransportörer, ugnsskärmar, sinterkrossar, lastrännor på smältverk mm. Hårdhet: 20° 63-65 HRC, 400°C 61 HRC, 600°C 57 HRC, 800°C 52 HRC

Relaterade produkter