Skip to the content

TIG SVETSNING

TIG (Tungsten Inert Gas) är en svetsmetod, där en elektrisk ljusbåge upprätthålls mellan en icke smältande elektrod och ett arbetsstycke i en atmosfär av inaktiv gas, dvs gasen medverkar ej till någon kemisk reaktion i processen.

Ljusbågen smälter grundmaterialet och ev tillsatsmaterial. Smältbadet, liksom elektroden, skyddas från luftens syre och kväve av skyddsgasen. ​Elektroden kan vara av ren eller legerad volfram (tungsten).

Gasen är vanligtvis argon men även helium och blandningar mellan helium och argon används.

Kontakta oss för mer information eller kolla in våra återförsäljare.