Vid hårdlödning krävs ett flussmedel för att bryta oxiden på grundmaterialet och få lodet att fästa. Dessa varierar beroende på applikation och vilket lod som används.

Reaktivitet vid lödning

Nedan ser ni våra flussmedel för hårdlödning som finns i både pulver, färdigblandad pasta och i vissa fall i vätskeform.

Meltolit 580

Flussmedel för lödning med aluminiumlod (AlSi12) i aluminium. Förp pulver: 150g Blandas...

Meltolit 580NC

Flussmedel för lödning med aluminiumlod (AlSi12) i aluminium. Icke korrosiva flussrester som ...

Meltolit 600

Finkornigt flussmedel för lödning med silverlod på koppar, mässing, stål och rostfritt stål. ...

Meltolit 750

Likt Meltolit 770 men med något kortare temperaturområde. God reaktivitet och flytbarhet. Finns i...

Meltolit 770

Flussmedel för lödning med silverlod i koppar, mässing, stål och rostfritt stål. Mycket god reakt...

Meltolit 770E Special

770 E Special är ett flussmedel för lödning med silverlod i koppar, mässing, stål och rostfritt s...

Meltolit 850

Flussmedel för lödning resp. svetslödning med brons/mässingslod. Förp pulver: 250g, 500g Fö...

Handy A-1

För silverlödning av aluminiumbrons och andra legeringar som innehåller en liten del av aluminium...

Meltolit Gasfluss 5GF 72%

Gasfluss för svetslödning med gasflussapparat. Mycket god reaktivitet. 72% trimetylborat. ...

Meltolit Brazeco Gasfluss 50-72%

Innehåller till skillnad från de andra gasflussen etanol istället för metanol och ger därmed ...

Frågor och svar om flussmedel för hårdlödning