Produktinformation

DURMAT FD 723

C-Cr-B legerad rörtråd med en martesitisk karbidstruktur och svetsgodset är fyllt av järnborider och kromborider. Svetsgodset fpår en hög hårdhet i första lagret och på rostfritt stål.

Maximal driftstemperatur är 450°C. Maximalt två lager av svetsgods rekommenderas.

Typiska applikationer: Delar utsatta för sand och andra abrasiva och erosiva media, matarskruvar, industriella fläktar, pumpar, jordbruksutrustning, keramisk industri etc.

Relaterade produkter