Brons/mässinglod används för hårdlödning av låg och olegerade stål samt gjutna stål där arbetstemperaturen och/eller deformationsrisken gör att man inte vill använda svetsning.

Löda gjutjärn med mässinglod

Dessa loden finns i olika utföranden där flytbarhet, mekaniska egenskaper och färgöverensstämmelse är några av faktorerna som skiljer loden åt. Nedan är våra olika lod inom den här kategorin.

Meltolit 850

Nickel-legerat mässingslod för hård-svetslödning/gassvetsning i olegerat stål samt låglegerat stå...

Meltolit 900*

Mässingslod för hård-svetslödning/gassvetsning i olegerat stål samt låglegerat stål samt viss mån...

Meltolit ES942*

Silver-legerat mässingslod för hård-svetslödning/gassvetsning med mycket god flytbarhet. För h...

Meltolit ES945*

Nickel/Silver-legerat mässingslod för hård-svetslödning/gassvetsning med mycket hög hållfasthet o...

Meltolit NS95*

Nickel-legerat mässingslod för hård-svetslödning/gassvetsning i olegerat stål samt gjutjärn och a...