Brons/mässinglod används för hårdlödning av låg och olegerade stål samt gjutna stål där arbetstemperaturen och/eller deformationsrisken gör att man inte vill använda svetsning.

Löda gjutjärn med mässinglod

Dessa loden finns i olika utföranden där flytbarhet, mekaniska egenskaper och färgöverensstämmelse är några av faktorerna som skiljer loden åt. Nedan är våra olika lod inom den här kategorin.

Meltolit 850

Nickel-legerat mässinglod för hårdlödning/gassvetsning i olegerat stål samt låglegerat stål samt ...

Meltolit 900

Mässinglod för hårdlödning/gassvetsning i olegerat stål samt låglegerat stål samt viss mån koppar...

Meltolit ES942

Silver-legerat mässinglod för hårdlödning/gassvetsning med mycket god flytbarhet. För hård/sve...

Meltolit ES945

Nickel/Silver-legerat mässinglod för hårdlödning/gassvetsning med mycket hög hållfasthet och myck...

Meltolit NS95*

Nickel-legerat mässingslod för hård-svetslödning/gassvetsning i olegerat stål samt gjutjärn och a...

Vanliga frågor om mässinglod