Produktinformation

DURMAT FD 59 L

Rörtråd med högt innehåll av kromkarbider. Kan användas vid hög abrasion och korrosion förväntas. Objektet bör förvärmas till 450°C och efter svetsning långsamt avsvalnas i ex ugn.

Bäst resultat nås vid svetsning av två lager med maximalt 8mm svetsgodstjocklek. Svetsgodset kan ej värmebehandlas eller maskinbearbetas. Innan svetsning på tidigare pålagda ytor rekommenderas ett buffertlager med Meltolit 707 FCW eller Durmat 200K.

Speciella applikationer: Pumpar, mixerdelar, impellrar och skruvar, speciellt när dessa utsätts för abrasion och korrosion.

Relaterade produkter