Svetstråd för att svetsa i aluminium

Nedan är de vanligaste legeringarna för mig-svetsning i aluminium. Vi har även andra legeringar i vårt sortiment som ex. AlMg3Mn(5554), AlMg4,5MnZr(5087), Al99,5Ti(1450), Al99,7(1070) m.m. Fråga oss om du vill veta mer.

Meltolit Al99,5 (1050)

Ren aluminiumtråd för svetsning av olegerad aluminium. Används ofta för sin goda elektriska le...

Meltolit Al99,7 (1070)

Ren aluminiumtråd för svetsning av olegerad aluminium. Används ofta för sin goda elektris...

Meltolit Al99,5Ti (1450)

Ren aluminiumtråd för svetsning av olegerad aluminium. Används ofta för sin goda elektriska ledni...

Meltolit AlSi5 (4043)

Kisellegerad svetstråd för tig-svetsning av en bred mängd aluminiumlegeringar. Används mycket til...

Meltolit AlSi12 (4047)

Aluminiumtråd som används för svetsning aluminiumlegeringar >7%Si och gjuten aluminium. Pga. s...

Meltolit 4145

Aluminiumlegering för svetsning och/eller lödning. Låg smälttemperatur och hög flytbarhet. Ger...

Meltolit AlMg3 (5754)

Magnesiumlegerad svetstråd för svetsning av aluminium innehållande max. 3% magnesium. Används ...

Meltolit AlMg3Mn (5554)

Legeringen var ursprungligen utvecklad för att använda emot 5454 eftersom kombinationen av legeri...

Meltolit AlMg4,5Mn (5183)

Magnesiumlegerad svetstråd för Mg-Al-legeringar där hög brottgräns erfodras. saltvattenbeständig ...

Meltolit AlMg4,5MnZr (5087)

Magnesiumlegerad svetstråd för Mg-Al-legeringar där hög brottgräns erfordras. saltvattenbeständig...

Meltolit AlMg5 (5356)

Likt Meltolit AlMg4,5Mn men med något lägre brottgräns. Spricksäker och saltvattenbeständig. A...

Meltolit AlMg5Mn (5556A)

För svetsning av aluminium med högst 5% magnesium. Spricksäker och saltvattenbeständig. Tillägget...