För sammanfogning av värmeresistenta nickelbaserade legeringar och rostfritt stål. Av alla lödmaterial på marknaden är nickelbaserade material de mest använda för värme- och korrosionsresistenta material. Mest vanligt för rostfria AISI 300 och 400 rostfria stål, nickel och koboltlegerade materialc samt superalloys.

Lödmaterial för hög värme och som tål korrosion

Förutsatt att rätt lod väljs så behåller lödfogen sina egenskaper upp till 980°C och långt över lödtemperaturerna. Dessa legeringar ungslöds vanligast i vacuum eller skyddsgasatmosfär. Legeringarna kan fås som metallpulver, färdigblandad metallpasta, folie eller i färdiga segment.

Loden kräver tighta spalter och fogen blir starkare än grundmaterialet. Kontakta oss för mer information.

Meltolit BNi-1

Rekommenderas för delar utsatta för lätt stress vid förhöjda temperaturer. Korrosionsresistent oc...

Meltolit BNi-1a

Rekommenderas för delar utsatta för lätt stress vid förhöjda temperaturer. Korrosionsresistent oc...

Meltolit BNi-2

Nickellegering med låg smältpunkt som används i stor utsträckning för ungslödning av flygplansdel...

Meltolit BNi-3

Fritt flytande och mindre känslig mot atmosfärisk torrhet än de andra legeringarna. Bättre för...

Meltolit BNi-4

För rostfritt, nickel och koboltlegerade stål med tunna sektioner, delar på jetmotorer och kemisk...

Meltolit BNi-5

För applikationer med höga driftstemperaturer utsatta för korrosiva angrepp som EGR-kylare för la...

Meltolit BNi-6

För rostfritt, nickel och koboltlegerade stål med tunna sektioner, delar på jetmotorer och kemisk...

Meltolit BNi-7

Används ofta för honeycomb-strukturer, tunnväggiga rörmontage och för nukleära applikationer där ...

Meltolit BNi-8

Används för sprickreparation i de flesta legeringar inkluderat nickel, rostfritt stål och låglege...

Meltolit BNi-9

Hög styrka och oxidationsmotstånd vid höga temperaturer. Används för lödning av rostfritt, nickel...

Meltolit BNi-10

Legeringen har väldigt hög styrka i höga temperaturer och används för metaller som innehåller cob...

Meltolit BNi-11

Legeringen har väldigt hög styrka i höga temperaturer och används för metaller som innehåller cob...

Meltolit BNi-12

Liknar BNi-7 men med högre styrka, värme och korrosionsresistans. Smältintervall: 880-950°C

Meltolit BCo1

Coboltlegerat lod för höga temperaturer. Används för coboltlegerade stål samt superlegeringar. ...