Megafil är sömlösa rörtrådar med tillverkning i Altleiningen i Tyskland. Dessa är av högsta kvalitet och ger en minimal hydrogenhalt inuti tråden och medför högre mekaniska värden jämfört med en falsad rörtråd. En sömlös tråd tillåter även svetsaren att ha längre utstick samt lägre strömstyrka på maskinen.

Nedan är våra rörtrådar för svetsning av olegerat och låglegerat stål.

Megafil 710M

Sömlös metallpulverfylld rörtråd för svetsning av olegerat stål. Svetsar fint i både kortbåge och...

Megafil 713R

Sömlös, rutil, fluxfylld rörtråd för svetsning av olegerat stål. Svetsas med en mycket stabil lju...

Megafil 716R

Heldragen, rutil, fluxfylld rörelektrod 100% Ar-Co² som skyddsgas. Svetsas med en mycket stabil l...

Megafil 821R

Lik ovanstående med Ar-Co² som skyddsgas och en slagseghet på 90 J vid –40ºC/-60ºC.

Megafil 781R Cortén

Rutil fluxfylld rörtråd med ett svetsgods av typen 1%Ni/0,5%Cu för väderbeständiga stål såsom COR...

Megafil 281M

Sömlös metallpulverfylld rörtråd med ett svetsgods av typen 1%Ni/0,5%Cu för väderbeständiga stål ...

Megafil 550R

Sömlös fluxfylld rörtråd för svetsning i alla lägen och med högre strömstyrka. För användning ner...

Megafil 240M

Sömlös metallpulverfylld rörtråd för svetsningav låglegerade stål med 1%Ni och för  temperaturer ...

Megafil 940M

Sömlös metallpulverfylld rörtråd med extremt låg diffuserbar vätehalt. Ideal för svetsning i både...

Megafil 690R

Heldragen rutil fluxfylld rörelektrod för svetsning i höghållfasta stål.

Megafil 742M

Heldragen metallpuverfylld rörelektrod för svetsning i höghållfasta stål.

Megafil 1100M

1100M är en metallpulverfylld sömlös högpresterande rörtråd för svetsning av höhållfasta stål öve...

Megafil 235M

Metallpulverfylld sömlös rörtråd med ett svetsgods av 0,5% Mo-legering för svetsning av 16Mo3 stå...

Megafil 825R

825R är en mikrolegerad rutil sömlös rörtråd för svetsning av 0,5%Mo-stål i alla lägen. Applic...

Megafil 236M

Heldragen metallpulverfylld rörelektrod för svetsning i CrMo-stål.

Megafil 836R

Heldragen rutil fluxfylld rörelektrod för svetsning i CrMo-stål.

Megafil 237M

237M är en metallpulverfylld sömlös rörtråd för svetsning av 2,25Cr/1,0%Mo kryphållfasta stål(CrM...

Meltolit 71-X OA

Självskyddande rörtråd för svetsning i alla lägen i olegerat och låglegerat stål. Kan äve...

Hobart Fabshield XLR-8

Fabshield®  XLR-8 är en självskyddande rörtråd med snabbfrysande slagg för svetsning i alla lägen...