Produktinformation

Fluxfylld rörtråd för delar utsatta för abrasion i kombination med korrosion. Kan svetsas med ett sprickfritt gods och kan bearbetas efter svetsning. Vegetabiliska oljepressar, livsmedelkvarnar, kemisk industri etc

Relaterade produkter