MIG står för Metal Inert Gas och MAG står för Metal Active Gas. Namnen syftar till användandet av skyddsgas vid svetsningen. Vid MIG-svetsning används vanligtvis argon och i vissa fall argon blandat med helium. Vid MAG-svetsning används argon blandat med koldioxid, en blandning som brukar kallas blandgas. MIG/MAG-svetsning är en svetsmetod som behöver sex delar.

Mer informationVisa mindre