Aluminiumlod används för lödning av aluminium och där arbetstemperaturen och/eller deformationsrisken gör att man inte vill använda svetsning. Dessa loden finns i olika utformningar beroende på krav om mekaniska egenskaper, flytbarhet och arbetstemperatur.

Löda i aluminium

Loden finns i olika utföranden: solida lod med separat fluss till, flussintegrerade lod och färdigblandad metallpasta med flussmedel.

Meltolit 230Al

Tennlod för lödning av aluminium och dess legeringar. Lodet har en flusskanal så inget extra flus...

Meltolit 7822 NC

För lödning av aluminium och aluminiumlegeringar med låg temperatur pga den speciella legeringen ...

Meltolit AL-2 NC

För lödning av aluminium och aluminiumlegeringar med låg temperatur pga den speciella legeringen ...

Meltolit 580IF

Aluminiumlod för lödning av aluminium och aluminiumlegeringar med hög flytbarhet pga den höga kis...

Meltolit MgAl (AZ61A)

Magnesium/Aluminiumlegering för lödning och tig svetsning av aluminium och aluminium/magnesiumleg...