Produktinformation

DURMAT FD 64

DURMAT FD 64 är en C-Cr-B -legerad flussfylld rörtråd resistent mot kraftig mineral abrasion vid förhöjda temperaturer. Innan påläggning på redan svetsad yta rekommenderas ett buffertlager med Meltolit 707 FCW eller DURMAT 200K.

Speciella applikationer: Cement industri, asfaltstransportörer, mineral och tegelstensindustri, gruvindustri och andra delar utsatta för kraftigt slitage i kombination med höga temperaturer. Hårdhet: 20° 63-65 HRC, 400°C 60 HRC, 600°C 46-48 HRC

Relaterade produkter