Nedan är våra band för påläggning och cladding vid pulverbågssvetsning. Dessa väljs utifrån vad stålet utsätts för och sedan väljs ett passande svetspulver (Flux) utifrån applikation.