Produktinformation

Meltolit 760 FCW-PW är en fluxfylld, gasskyddad, slaggande rörtråd för semi-automatisk och automatisk svetsning där applikationen kräver skydd mot slag, abrasion och metall-metall slitage. Ger ett sprickfritt svetsgods. Mycket fin svetsbarhet och matningsegenskaper. Speciellt för svetsning i alla lägen.

Typiska applikationer: Shredders, krossar, blandarskruvar, transportband, pumpar, skrapor, fläktblad, tänder etc.

Relaterade produkter