Skip to the content

TIG Zirkonium

Zirkonium legeringar används i korrosiva miljöer och nedan legeringar är de allra vanligaste för svetsning av dessa stål.

Meltolit Zr 702

Zirkonium legering för svetsning i processmiljöer utsatta för hög korrosiv påverkan av organiska och icke organiska syror, salter, alkaliska lösningar, svavel, salpetersyra etc.

Vanliga applikationer: pumphus, tankar, värmeväxlare, tryckkokare, valv. Används med Argongas och Ar/He mix.

Meltolit Zr 705

Zirkonium legering för svetsning i processmiljöer utsatta för hög korrosiv påverkan av organiska och icke organiska syror, salter, alkaliska lösningar, svavel, salpetersyra etc. Legerad med 3% Niob för ökad hållfasthet.

Vanliga applikationer: fästförband, axlar, tryckkokare. Används med Argongas och Ar/He mix.