Produktinformation

Speciell självskyddande gaslös rörtråd för svetsning av svårsvetsade stål och rostfritt mot kolstål. Sammanfogning och påläggning av stora maskindelar, buffertsvetsning före hårdsvetsning för att säkra sprickbeständighet och svetsning av stål som är utsatta för sprickor såsom verktygsstål, manganstål, fjäderstål och snabbstål. Speciellt framtagen för svetsning i alla lägen.

Används ofta vid utomhusjobb samt där otillgänglighet gör att man inte vill släpa med sig skyddsgas.

Relaterade produkter