Processen: Gas i form av bränngasen acetylen samt oxygen. Detta är de mest vanliga gaserna som används idag för lödning/värmning.

Utrustning finns för ugnslödning och vakuumlödning.

Gasflussapparat Autofluxer M3

Används för automatisk flussning vid gaslödning. Används tillsammans med Meltolit 5...

Butangasbrännare Micro-Torch

Allround butangasbrännare med elektronisk tändning och justerbar låga. Lämplig för lödnings- och ...