Skip to the content

Termiska sprutor

Nedan är våra utrustningar för ytbeläggning genom termisk sprutning.

Klicka på rubriken på produkten för att se produktblad!

Duraloy varmspruta

Med Duraloy varmspruta får du utökad slitstyrka genom att manuellt spraya tunna skyddsfilmer på ytor och kanter. Den erbjuder möjligheten till ett permanent skydd på delar utsatta för slitage, nötning, abrasion och erosion till en mycket låg kostnad. Detta genom att metallpulver sprayas och smälts ihop med grundmetallens ytskikt med hjälp av gaslåga. Ytan kan maskinbearbetas efter behandling.

Användes ihop med våra pulver för varmsprutning

Levereras som komplett utrustning i en väska med tillbehör samt slangpaket och bakslagsskydd.

Duraloy Plus varmspruta

Med Duraloy varmspruta får du utökad slitstyrka genom att manuellt spraya tunna skyddsfilmer på ytor och kanter. Den erbjuder möjligheten till ett permanent skydd på delar utsatta för slitage, nötning, abrasion och erosion till en mycket låg kostnad. Detta genom att metallpulver sprayas och smälts ihop med grundmetallens ytskikt med hjälp av gaslåga. Ytan kan maskinbearbetas efter behandling.

I jämförelse med Duraloy sprutan så får du en mer bekväm hantering i form av en integrerad "quick-action" avstängningsventil på handtaget. Vid avbrott i arbetet bibehålls gasmixen som tidigare ställts in för att enkelt arbeta vidare. Detta gynnar den produktion som har kontinuerliga avbrott i arbetet. 

Användes ihop med våra pulver för varmsprutning

Levereras som komplett utrustning i en väska med tillbehör samt slangpaket och bakslagsskydd.

Minisprayjet flamspruta

Flexibel termisk spruta för ett brett spektrum av applikationer och användningsområden. Minisprayjet kan användas vid både kall och varmsprutning av metallpulver, lågtemperaturpulver som aluminium och zink samt för plast och epoxymaterial. Sprutan har ett integrerat pulversystem samt en integrerad grindventil som gör det möjligt att använda många olika gaser såsom acetylen, propan, väte ihop med syrgas samt komprimerad luft för kylande applikationer.

Levereras som komplett utrustning i en väska med tillbehör samt slangpaket och bakslagsskydd.

Unisprayjet flamspruta

Robust och flexibel termisk spruta för ett brett spektrum av applikationer och användningsområden. Unisprayjet kan användas vid både kall och varmsprutning av metallpulver, lågtemperaturpulver som aluminium och zink samt för plast och epoxymaterial. Sprutan har ett integrerat pulversystem samt en integrerad grindventil som gör det möjligt att använda många olika gaser såsom acetylen, propan, väte ihop med syrgas samt komprimerad luft för kylande applikationer. Dessutom har den ett handtag för att sätta på och stänga av gasen utan att förändra inställningarna. Går även att använda ihop med två externa pulvermatare vid större arbeten.

Levereras som komplett utrustning i en väska med tillbehör samt slangpaket och bakslagsskydd.