Produktinformation

DURMAT FD 79

Flussfylld rörtråd med höga halter av krom-, vanadium- och niobkarbider. Hög motståndskraft mot mineral nötning även vid förhöjda temperaturer. Bäst resultat ges vid svetsning av två lager. Svetsgodset bör inte utsättas för slag eller chock.

Vid svetsning av känliga grunmaterial eller på tidigare påsvetsad yta rekommenderas ett buffertlager.

Speciella applikationer: Sand och betongpumpar, mixerdelar, skruvar, utrustning för kolgruvor, cement eller mineralindustri. Hårdhet: 64-68 HRC

Relaterade produkter