Produktinformation

Tillsatsmaterial för tigsvetsning av olikartade stål och för beläggning av rostfritt stål på låglegerade stål och kolstål.

Ger god spricksäkerhet.

Relaterade produkter