Produktinformation

Lågkolhaltig austenitisk rostfri legering med förhöjd Mo-halt för svetsning av syrafasta rostfria stål med ökade krav på korrosionsbeständighet.

Används inom kemisk- industri, petroleum, raffinaderier, och pappersindustri för svetsning av rör, tankar, värmeväxlare etc.

Relaterade produkter