Produktinformation

Denna kvalitet är lämplig för tig-svetsning i austenitiska rostfria stålkvaliteter som SS 2330, 2332 och 2352. Servicetemperaturer ligger mellan -196°C till 400°C.

Förhöjd Si-halt för bättre flytbarhet.

Relaterade produkter