Produktinformation

Austenitisk rostfri tillsats som kännetecknas av hög motståndskraft mot kolande atmosfärer och hög motståndskraft mot temperaturer upp till 1050°C. Utmärkt svetsbarhet på både AC och DC+. Denna kvalitet kan användas för högtemperaturapplikationer; svetsning av värmebeständigt stål och gjutna stål av liknande slag; sammanfogning och påäggningssvetsning/cladding av liknande legerade värmebeständiga stål och stålgjutgods; sammanfogning och påläggning av värmebeständiga Cr-Ni-stål av samma slag och gjutna stål i lågsvavelhaltig miljö.

W.N: *1.4850

EN ISO 14343-G/WZ 21 33 Mn Nb

Relaterade produkter