Produktinformation

Lågkolhaltig rostfri tigsvetstråd för svetsning av ferritaustenitiska Duplex stål.

Relaterade produkter