Produktinformation

Heldragen metallpuverfylld rörelektrod för svetsning i höghållfasta stål.

Relaterade produkter