Produktinformation

Självskyddande rörtråd för svetsning i alla lägen i olegerat och låglegerat stål. Kan även svetsa förzinkad plåt. Lättlossnande slagg.

Typiska applikationer: Tankar, tryckkokare, stålkonstruktioner, jordbruksreparationer, grundförstärkning etc.

Relaterade produkter