Produktinformation

Heldragen rutil fluxfylld rörelektrod för svetsning i höghållfasta stål.

Relaterade produkter