Produktinformation

För rostfritt, nickel och koboltlegerade stål med tunna sektioner, delar på jetmotorer och kemisk utrustning.

För applikationer som kräver högtemperaturegenskaper och god korrosionströghet vid lägre driftstemperaturer. Smältintervall: 877°C.

Relaterade produkter