Produktinformation

För rostfritt, nickel och koboltlegerade stål med tunna sektioner, delar på jetmotorer och kemisk utrustning.

Trögare lod för större spalter. Smältintervall: 982-1066°C.

Relaterade produkter