Produktinformation

Rekommenderas för delar utsatta för lätt stress vid förhöjda temperaturer. Korrosionsresistent och har goda flödesegenskaper. Smältintervall: 977-1038°C.

Lägre kolhalt än BNi-1 vilket gör den bra för större spalter.

Relaterade produkter