Produktinformation

Coboltlegerat lod för höga temperaturer. Används för coboltlegerade stål samt superlegeringar.

Typiska applikationer: Honeycomb, tubrindelar etc

Relaterade produkter