Produktinformation

Basisk elektrod för svetsning av låglegerade kryphållfasta stål innehållande 0,5% Mo (DIN 15Mo3) eller motsvarande med relativt hög påfrestning där normal säkerhet erfordras.

Goda flytegenskaper och motståndskraftig mot kallsprickor. Trådens Si-halt säkerställer porfritt svetsgods.

Relaterade produkter