Produktinformation

Basisk elektrod mycket motståndskraftig mot sprickor och utvecklad för svetsning av finkorniga stål och stål med hög mekanisk hållfasthet över 900 MPa, ex S 960 QL, Strenx 960 och motsvarande stål.

Relaterade produkter