Produktinformation

Basiskt belagd svetselektrod(125% utbyte) för svetsning av material ex Corten innehållande Cu, Cr, Ni samt stål som är beständigt mot korrosion där hög säkerhet fordras. Fina släta fogar, lättlossande slagg.

Typiska applikationer: Huskonstruktioner, vattenbehållare, tankar och skorstenar.

Relaterade produkter