Produktinformation

Basisk allströmselektrod för låg och olegerat stål. Låg hydrogenhalt och mycket god slagseghet. Speciellt framtagen för positionssvetsning i alla lägen med sitt tunna hölje.

Lämplig för stålkonstruktioner, maskinkonstruktioner, fartyg, containrar, tankar, höghållfasta rörkonstruktioner etc. Vacuumförpackade elektroder.

Relaterade produkter