Produktinformation

Zirkonium legering för svetsning i processmiljöer utsatta för hög korrosiv påverkan av organiska och icke organiska syror, salter, alkaliska lösningar, svavel, salpetersyra etc. Legerad med 3% Niob för ökad hållfasthet.

Vanliga applikationer: fästförband, axlar, tryckkokare. Används med Argongas och Ar/He mix.

Relaterade produkter