Produktinformation

Zirkonium legering för svetsning i processmiljöer utsatta för hög korrosiv påverkan av organiska och icke organiska syror, salter, alkaliska lösningar, svavel, salpetersyra etc.

Vanliga applikationer: pumphus, tankar, värmeväxlare, tryckkokare, valv. Används med Argongas och Ar/He mix.

Relaterade produkter