Produktinformation

Aluminiumtråd som används för svetsning aluminiumlegeringar >7%Si och gjuten aluminium. Pga. sitt låga smältintervall kan den även användas att hårdlöda aluminium samt aluminium emot koppar med. Mycket god flytbarhet.

Relaterade produkter