Produktinformation

Likt Meltolit AlSi5 men för svetsning av aluminium innehållande mer än 7% kisel. Kan även lödas pga sin låga smälttemperatur och smala stelningsintervall.

Högre flytbarhet än Meltolit AlSi5.

Relaterade produkter